top of page

מועדון השחמט קדימה מדע נהריה.

מועדון שחמט בנהריה קיים שנים רבות.

בשנת 2017 הוא שינה את שמו ל"קדימה מדע".

המועדון פועל בתמיכה של "אופק – מרכז למצויינות" ועיריית נהריה.

מטרת המועדון

לקדם מבחינה חינוכית וערכית את הילדים והנוער בעיר נהריה על ידי משחק  השחמט.

לתת מענה לאוהבי השחמט מכל הגילאים. לשפר ולהעלות את הישגים האישיים של כל חבר מועדון.לחזק את ההישגים

הקבוצתיים ולגבש את חברי המועדון.

פעילות במועדון

המרכז שלנו הוא מבנה גדול, מצויד מחשבים ואמצעי הדרכה מודרניים המאפשרים לקדם מבחינה מקצועית את הילדים והנוער בצורה מהירה ובהתאם לרצון של הילד.

יש לנו שלוש קבוצות ליגה: אחת בליגה ב' ושתי קבוצות ליגה ג'.

במועדון נערכות תחרויות רבות עם מספר משתתפים רב 

בשנת 2018 המועדון קיים יותר כ-15  תחרויות שחמט.

עקב ביקוש רב  לפתיחת קבוצות שחמט חדשות המועדון זקוק לקליטת מדריכים שחמט חדשים.

 

מיקום המועדון: זמנהוף 8 נהריה. 
 

צוות המדריכים :

אולגה וולקוב

אריאל חג'ג'.

טלפון ליצירת קשר: 054-6551900,      אולגה וולקוב,

מנהלת מועדון שחמט נהריה.

bottom of page