top of page
פעילות השחמט בצפת​
פעילות השחמט במועדון

בקבוצה זו לומדים בצורה חוויתית על כלי השחמט.אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם שחמט אלתרמן שזה אומר חוברות מיוחדיות המותאמות לילדים החל מגיל 5 ואפליקציית  שחמט.לינק לאפליקציה :   www.chessmatec.com  

בקבוצה זו מתמקדים על טקטיקת השחמט החל מהבסיס.הטקטיקה כוללת :מט במהלך אחת או ב-2 מהלכים ,מט חנק , הקרבת מלכה  ,צוקצוואנג , שח נצחי , שח כפול.

בנוסף ברמה זו מלמדים איך לתת מט עם כלים שונים  וסיומות רגלים.

בבית הילדים לומדים דרך אתר מתקדם של השחמט המקדם את הילדים עד פי 4 מהקצב הרגיל . היכנסו לאתר הלימוד שלנו:   לינק 

בקבוצה זו לומדים טקטיקה מתקדמת , סיומות ופתיחות . הקבוצה מכילה ילדים אשר מייצגים את צפת בליגות נוער ובליגות מבוגרים. בקבוצה זו יש תוכנית אישית לגבי כל ילד. בבית הילדים לומדים דרך אתר מתקדם של השחמט המקדם את הילדים עד פי 4 מהקצב הרגיל . היכנסו לאתר הלימוד שלנו:   לינק 

באים לשחק ולתרגל עם המאמן ארקדי . (ללא תשלום)

מיועד לילדים בעלי מד כושר המשחקים בצורה פעילה בתחרויות .

כל יום שלישי

15:45-16:45

חוג שחמט רמת בסיס

כל יום שלישי 16:00-17:15

חוג שחמט למתחילים

כל יום שלישי 18:00-20:15

חוג שחמט למתקדמים

כל יום שני 18:00--19:30

תרגול שחמט  עם ארקדי

כל יום חמישי

שיעורים פרטניים עם רב האמן אביגדור ביחובסקי

פעילות בבית ספר הארי

שיתוך פעולה מדהים בין בית ספר הארי לבין הגרעין התורני של צפת יצר חוג בו משתתפים כ-10 ילדים שהתחילו מהבסיס וכיום עובדים על טקטיקה ומתחילים להשתתף בתחרויות אזוריות. 

כל יום שני 16:30-17:30

חוג שחמט בבית ספר הארי

bottom of page